Geomehanske preiskave

  Preiskave temeljenja :
 • Deformacijski modul Evs, Modul stisljivosti Ms, dinamični modul Evd, Modul reakcije tal
 • Preiskave “in-situ” (terenske raziskave)
 • Sondažni izkopi, zaseki, razkopi
 • Grafični prikaz geoloških podatkov
 • Geofizikalne raziskave
 • Raziskovalno varnostno vrtanje in raziskave jedra
 • Inženirsko geološko kartiranje, raziskovalni rovi, jaški in galerije
 • Laboratorijske raziskave
 • Končno geološko in geotehnično poročilo