Statični obremenilni test

1.      Opis naprav in inštrumentov  za izvedbo S.O.T. 

Za izvedbo testa je pripravljena oporna jeklena konstrukcija, konstruirana tako,  da omogoča dodajanje obtežbe centrično na longitudinalno os pilota.         Kovinska konstrukcija je vpeta med štiri IBO sidra  globoka  min. 18 m, od tega je vezni del min.7 metrski,  IBO palice so premera 38mm.in so izvedena za testni pilot  9. in 10. aprila 2008. V kovinsko konstrukcijo je centrično oprt hidravlični cilinder kapacitete  do 700 t,   naležne  površine 1046,35 cm2, samozaporni, z      gibljivim zgornjim nastavkom za oporo, ki ga poganja motorni agregat .

Za merjenje posedkov so uporabljeni  trije  merilni primerjalniki, merilnega hoda 50mm   na nosilni  letvi dolžine. 5000 mm.  Nivelir 360 st. +/-2mm/1000 m obj.30 mm je uporabljen za sekundarno kontrolo posedkov testnih pilotov ter merjenje raztezanja IBO sider.

    4. Metoda za izvedbo S.O.T. : -          Izbrana metoda po ASTM D1143 - 00 standardih: ML  ”Metoda hitrega obremenilnega testa”, omogoča relativno hitro vrednotenje rezultatov in hkrati oceno nosilnosti, (4 – 5 ur oz. en delovni dan), pri tem  pilota ne obremenimo več kot z dvojno računano nosilnostjo.

5. Potek testa : Hitri obremenilni test po ASTM  D1143 – 00

Testnemu pilotu  odbijemo nezdrav beton v vodoravni ravnini, neravnine (če se pojavijo pri odbijanju glav) je potrebno sanirati najmanj 72 ur prej s sanacijsko maso. Na tri od  osi enako oddaljene strani pilota pritrdimo jeklene L – profile, za kasnejše postavljanje merilnih uric.

Na površinsko horizontalno pripravljen AB pilot položimo jekleno ploščo debeline min 25 mm in površine enakega ali večjega preseka kot je testni  pilot.   Nanj centrično postavimo bat hidravličnega cilindra in opremo v kovinsko konstrukcijo navpično gor.Na nosilno gred – aluminijasto letev pritrjene merilne urice nastavimo, vsako na svoj, (na pilot)  pritrjeni L-profil.Za varovanje  merjenja  postavimo izven vplivnega območja pilota Nivelir s katerim  odčitavamo posedke na plošči nad pilotom kot sekundarno merjenje, ali kontrolo rezultatov, v primeru da moramo postaviti merilne ure na ničlo…. (večjega posedanja pilota …)  oziroma beležimo nategovanje IBO sider obremenilne konstrukcije.