Reference

GEOMEHANSKA POROČILA, DIMENZIONIRANJE   GEOTEHNIČNI NADZOR…

-O sestavi tal in pogojih temeljenja dveh večstanovanjskih blokov, na lokaciji Kamniška – Kolarjeva – Ljubljana

- O sestavi tal in pogojih temeljenja dveh večstanovanjskih blokov, na lokaciji hotel Vodni park-Bohinj

- O sestavi tal in pogojih temeljenja poslovno-skladiščnega objekta v industrijski coni Rakek- ALPOD d.o.o., Podskrajnik 19, 1380 Cerknica

- O sestavi tal in pogojih temeljenja poslovno-skladiščnega objekta v industrijski coni Rakek- Petrič Janez s.p., Unec 6, 1381 Rakek

 - O sestavi tal in pogojih temeljenja stanovanjsko Študentskega kompleksa Preska v občini Medvode  


POROČILO Z DIMENZIONIRANJEM  VOZIŠČNE  KONSTRUKCIJE

 Lokalna  cesta  Želodnik - Mengeš – za ZRMK d.d.

 Lokalna cesta  Mengeš -Vodice – za ZRMK d.d.

 

GEOMEHANSKA POROČILA,    GEOTEHNIČNI  NADZOR, GEOMEHANSKE MERITVE

- Lom pod Storžičem- večnamenski plato,  Izvaja PUH d.d.Ljubljana   

- Sanacija plazu- Smoleva Železniki- Ojstri Vrh II.faza, Izvaja PUH d.d., Ljubljana

- Športni Park Stožice,   Podvoz za rampo K-1 in   kolesarsko stezo, Izvaja Gradis Ljubljana    

- Poslovno skladiščni obra Periteks –Trzin Izvaja Api d.o.o., Ljubljana

- Sanacija črpališča Vič, Tržaška c., VO-KA Lj. Izvaja CMCelje d.o.o., Celje

- Stanovanjska hiša z delavnico za servis koles - Žirovnica Izvaja: Kovinar Gradnje ST, d.o.o

 - Povezovalka med ljubljansko cesto   in obvoznico B31, Kamnik izvaja: SGP Graditelj d.d., Kamnik

- Most čez Pako, Šmartno ob Paki Izvaja : Primata d.o.o., Šoštanj

- Most čez Dobrnščico, Izvaja : CMCelje d.o.o.,Celje

 -Plaz Livold - Fara, v km 19.060 izvaja : Geoinvest d.o.o., Ljubljana

- Poslovno proizvodno trgovski objekt  ob Letališki c. v Ljubljani, Izvaja : CGPd.d.,Novo Mesto

- Sanacija plazov Vače na c.R3-921 /  4306 Kandrše - Vače - Sp.Hotič   od km 5,000 –km 6,000                                                                                           prva faza - pododsek od km 5,300 – km 5,480, Izvaja Geoing d.o.o., Maribor

- Sanacija plazu na G1-111/0373  Ruda Valeta v km 0,500

- Palača Urbanc, Ljubljana, Hiša 8, Celje

- Sanacija plazu Šutna na cesti  R3-671/3921 Šutna- Planina od   km 1+404 do km 1+544

- Pilotna stena  »Polhov Gradec, Izvaja : CP Ljubljana d.d.

- Brv čez Kamniško Bistrico, Izvajalec SCT d.d., Lj.

- Sanacija plazov »Žegar« na c. R2 -423/1281 Črnolica- Lesično, od km 10,740 do km 11,350 Žegar: plaz 3 in 4        

- Stanovanjski niz Galjevec II.faza, Izvaja : GIVO d.d. Lj.

- Rekonstrukcija c.G1-5/0361 Brestanica – Krško- Pilotna stena- oporni zid Izvajalec : CPM Maribor d.d.

- Vila Bianca, Velenje, Prenova  starega  mestnega jedra , Izvajalec Vegrad d.d. Velenje

- Most čez  Belo na stari cesti, Vrhnika, Izvaja :  JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

-  Odsek :AC Šentvid- Koseze,   Podhod 3-1,E-F ; Podhod 3-1D;  Podhod 3-1 C;  , Izvalalec SCT d.d., Lj.                                          

- Odsek :AC Šentvid- Koseze, odsek na kraku E priključek na Celovško cesto  v km 0,000 - km5,550

- Sanacija plazu  » Davča « na c. RT-912 v km 7,750 in odsek 7350 v km 0,, Izvajalec CP Kranj.

- Nadomestni most čez Selško Soro , Zali Log, Izvajalec Gradis GP Ljubljana

- Rimske Terme – sanacija  gradbene jame   

- Nestanovanjski objekt Mirje -Trnovo   

- Stanovanjski objekt  Nokturno – Markovec, Izvajalec : GPG d.d., Lj.  

 - Brv čez  Gruberjev kanal Izvajalec : GP Gradis- Primorje d.d., Lj.   

- Večstanovanjski objekt Divača , Izvajalec Gramiz d.d. Kočevje

- Rekonstrukcija ceste Postojna- Jelšane, križišče PREM, , Izvalalec SCT d.d., Lj.   

- R3-635/1122 Ložnica- Kropa- Rudno  Sanacija usadov Dražgoše                                                              

- Rezidenca  Čeligo, Lucija, Izvaja Makro5 d.o.o.Kp

-Stanovanjske hiše, Ižanska cesta,Lj. Moje bivanje,Lj.

- Sanacija plazu »Savci« na cesti R3-713 odsek 4910 Ljutomer- Savci- Ptuj 

- BPE - Destrnik, Pilotna stena, Keter Organica.Mb.  

- T1A- Brezovec, stanovanjska hiša

- Telovadnica ob OŠ Stopiče, Črmošnjice, Izvaja CGP d.d. NM

- Objekt oskrbovanih stanovanj Murgle  1.faza:  izvaja Begrad Gradnje d.o.o., NM       

- Dom  starejših občanov in  oskrbovana  stanovanja   Notranje Gorice 

- Daljnovodni steber S.M.58   DV2x110 kV Trbovlje -Sevnica    

- Postavitev začasnih bivalnih   kontejnerjev za potrebe  UE   Šmarje pri Jelšah 

- Zbirni center sekundarnih surovin II.faza     Poslovno proizvodna cona Komenda, izvaja Gradis d.o.o., Primorje d.d.,

- Stanovanjska objekta Tlake- Škofljica  izvaja GP Domgrad d.o.o. Ljubljana

- Rekonstrukcija reg. ceste RT-910/1130, Sorica- Podrošt izvaja CP Kranj d.d., Kranj

- Objekt: PILOTNA STENA« ŽELIN –CERKNO«izvaja ; GP Zidgrad d.o.o.

- Objekt:  R. CESTA Odsek: Šentjur – Podsreda:  Žegar, km 15+000

- Individualna stanovanjska hiša: Senko Pličanič, Viktorija Vazzaz

AC KOPER – LENDAVA Odsek: AC SLIVNICA-PESNICA,  NADHOD za pešce v SLIVNICI,izvaja CPM d.o.o. Mb

- Novo mesto , - Krka  Objekt:  Obrat Notol lll.faza – objekt 4.Investitor :Krka d.d. Novo mesto

AC    BELTINCI - LENDAVA    Nadvoz 4-12 Banuta, Izvajalec : VEGRAD d.d.,  Velenje

- Sosežig lesne mase v kotlu bloka 3 -1.faza.Investitor :TE – TOL, d.o.o.Toplarniška 19 Lj.

- AC    BELTINCI - LENDAVA   MOST 5 - 1 ;    0813-1, 5-1  čez   Ledavo, VEGRAD d.d.,  Velenje

- Vrhnika - Verd , Objekt:   Zadrževalni bazen Verd, Izvajalec del:      GP Gradišče - Cerknica d.o.o 

- Plaz  Macesnik- Solčava- MOZNIKI – VODNJAKI, Izvajalec del:  NIVO d.d., Celje

- ČN Papirnica Vevče, Biološka stopnja 1 in 2. izvajalec:S CT d.d. Ljubljana

- Celje Objekt:  Stadion – Arena – Prizidek severna tribuna,, Investitor :C.M. Ing d.o.o.,

- Belgrade Office Park BOP , Izvodjać:   Partner Inženjering d.o.o. ,Novkol a.d., Investitor: TM IMMO

- AC  BELTINCI – LENDAVA  Izvajalec : VEGRAD d.d.,  Velenje, NADVOZ  4 - 9   Turnišče

AC  BELTINCI – LENDAVA  Izvajalec : VEGRAD d.d., NADVOZ  4 - 10 (Turnišče-Brezovica) 

- K.O.Rudnik – Vič Rudnik Objekt: Stanovanjska hiša, Investitor  :Jovanovič Simon

AC  BELTINCI – LENDAVA  Izvajalec : VEGRAD d.d.,  MOST 5 - 2 ; 0813-1, 5-2 čez   Radmožanski potok

- Stanovanjski objekt Nokturno - Markovec  Izvajalec : GP Grosuplje, d.d.,Lj.Polje

- Rimske Terme – sanacija   gradbene jame,  Izvajalec : GD Hrastnik d.o.o., Lj.

- Sanacija plazu na G1-111/0373 Ruda Valeta v km 0,500, Izvaja : Kraški zidar d.d., Sežana

Zaščita gradbene jame, Poslovno stanovanjski objekt- Dalmatinova ul. Ljubljana